Säkerhetsmöbler

Våra säkerhetsmöbler är särskilt utformade för verksamheter som psykiatriska kliniker, rättspsykiatri, ungdomshem och kriminalvårdsavdelningar där kraven på säkerhet och förebyggande av skador är avgörande för både patienter/klienter och personal. Särskilda krav kan gälla robusthet, materialstyrka, hållbarhet, undvikande av att kasta eller skapa vapen, hygienkontroll, ergonomi, brandsäkerhet eller minimering av risken för att gömma sig (droger, telefoner, vapen etc.). Uppfyller fortfarande kraven för en normaliserad konstruktion. På Healsafe Interior tar vi hänsyn till allt detta i designarbetet.

Säkerhetsmöbler