Hygienprodukter

Evidensbaserad design visar att kontroll över den fysiska miljön - inklusive tillgång till personliga vårdprodukter - sänker stressnivåerna.

Hygienprodukter med säkerhet och hälsa i fokus, utformade speciellt för krävande miljöer. Produkter i flexibla material så att de inte kan brytas eller vässas.

Personlig hygien