J-TRAC GARDINSKENA

TILL PRODUKT


Krok Max5 & Max10
Suicidpreventiva krokar
- släpper vid 5 och 10 kg

LÄS MER

J-TRAC GARDINSKENA

TILL PRODUKTKrok Max5 & Max10
Suicidpreventiva krokar - släpper vid 5 och 10 kg

LÄS MER

VÄLKOMMEN TILL HEALSAFE INTERIÖR (på svenska)

Välkommen till HEALSAFE INTERIÖR (på engelska)

J-TRAC KLÄDGALGESYSTEM (på engelska)

J-TRAC KLÄDGALGESYSTEM (på engelska)

Healsafe Interiör – Skandinavisk inredning

för säkra och läkande miljöer

Healsafe Interiör är ett svenskt designföretag med fokus på evidensbaserad design som metod för att utveckla skadepreventiva och suicidpreventiva såsom antiligatur gardinsystem, säkerhetsmöbler, sängar, krokar, förvaringsdetaljer och skadepreventiva husgeråd. Våra produkter används för utmanande miljöer på psykiatriska sjukhus för såväl vuxna som barn och ungdomar, rättspsykiatriska sjukhus, ungdomshem, kriminalvård och andra offentliga miljöer där krav på förebyggande av säkerhet och självskadebeteende är avgörande för både patienter/klienter och personal.

Vi tillämpar en användarcentrerad designmetod med individen i fokus och utan någon motsättning mellan trygghet och en attraktiv, hållbar inredning, med syfte att bidra till en normaliserad fysisk miljö.

HealSafe Interiör kundexempel

En säker och läkande miljö

Med individen i fokus arbetar vi med en användarorienterad designprocess, som vi ser som en nyckel till att skapa produkter som svarar mot verkliga behov. Huvuddelen av de produkter vi har utvecklat har varit lösningar på problem som vi har löst tillsammans med verksamheter. Detta har också gett möjlighet att utveckla produkterna i en dialog och för verkliga miljöer. Våra produkter har därmed blivit unika eftersom de löser problem där lösningar inte tidigare funnits. Våra produkter har designskydd eller patent vilket håller dem unika...

Säkerhet (såsom förhindrande att anlägga en ligatur) som den primära funktionen skapar inte läkande miljöer. Läkande miljöer behöver skapas genom design som bygger på individens och anläggningens genuina behov, evidensbaserad design och ett omtänksamt förhållningssätt. Det är också viktigt att tänka på att inredningsprodukter aldrig kan ersätta personalens expertis för att avgöra patient-/klientrisk. Med en väl genomtänkt inredning kan vi stödja personalen att utföra sitt arbete och bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Evidensbaserad design för läkande miljöer förespråkar vikten av autonomi. Exempel på detta är flyttbara möbler, möjligheten att reglera ljus, utsikt mot naturen, tydliga siktlinjer, möjlighet att välja plats i rummet samt positiva distraktioner som konst. Komfort, t ex en bekväm säng är viktigt för läkande och minskad stress eftersom stress i sig kan öka risken för aggression och långvarig sjukhusvård. Andra viktiga egenskaper i den fysiska miljön är robusta och hållbara inredningsprodukter, de bidrar till en respektfull, hållbar miljö, och inte minst förbättrade finanser för anläggningen som skulle kunna användas till bättre saker än att ersätta utslitna möbler och en sliten interiör.

HealSafes produkter är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige, vilket garanterar en snabb produktutveckling, leverans och överlägsen kvalitet. Vårt möbelsortiment erbjuds i samarbete med Pineapple UK, en av världens ledande producenter av möbler för utmanande miljöer, med 40 års erfarenhet av möbler som motsvarar de högsta kraven.

HealSafe Interiör och Pineapple arbetar framgångsrikt vidare med att kombinera både säkerhet och en tilltalande design. Det är vad vi kallar en utmaning, och utmaningar tycker vi om.

suicid förebyggande krok på badrumsväggen