En säker och läkande badrumsmiljö

Det privata badrummet som ger patienten autonomi kan skapa en ökad risk för självskadebeteende och suicid. Delvis på grund av att det privata badrummet inte får övervakas, delvis på grund av att funktioner som spegel, duschmunstycken eller krokar kan utformas med ligaturpunkter, eller användas för självskada. Ligaturpunkter är platser (t ex en väggkrok) där ett snöre eller liknande kan fästas för att sedan användas vid ett suicidförsök.

Trots högriskmiljön kan badrumsprodukter utformas med funktioner som undviker ligaturpunkter, så kallade antiligaturprodukter. Design i kombination med ett minutiöst materialval och grundlig testning är nyckeln för att få en säkrare miljö. Det är dock av total betydelse att produkterna är lätta att förstå samtidigt som de är säkra, särskilt i psykiatrisk vård. Det finns egentligen ingen anledning att reducera interiören till ett minsta antal funktioner för att undvika risk, så som många verksamheter känner sig tvingade att göra.

Tillsammans med verksamheter, löser vi verkliga problem och behov som uppstår.

Läs mer om ALLRUM och PATIENTRUM

Badrum

Läs mer om säkra miljöer

Laddar...