Sikkerhetsmøbler

Våre sikkerhetsmøbler er spesielt designet for verksamheter som psykiatriske klinikker, rettspsykiatri, ungdomshjem og kriminalomsorg hvor krav til sikkerhet og skadeforebygging er avgjørende for både pasienter/klienter og ansatte. Spesielle krav kan gjelde robusthet, materialstyrke, holdbarhet, unngåelse av å kaste eller lage våpen, hygienekontroll, ergonomi, brannsikkerhet eller minimering av risikoen for å gjemme (narkotika, telefoner, våpen osv.). Fortsatt oppfyller kravene til en normalisert design. Hos Healsafe Interior tar vi hensyn til alt dette i designarbeidet.

Sikkerhetsmøbler