Husgeråd

- Självskadebeteende och suicid preventiv redskap för utmanande miljöer.
- Redskap i Hållbart och okrossbar plast som inte kan vässas och användas som vapen.
- För flera användningsområden, vilket ger mindre miljöpåverkan.

Dessa redskap är utformade för att minska risken för självskadebeteende och övergrepp. Riskreducerande glas, tallrikar och bestick är en viktig faktor för många verksamheter för att skapa en säker plats för patienterna och en säker arbetsmiljö.

Vårt mål är att erbjuda redskap med en enkel och igenkännbar form för ökad självständighet och strävan efter en "normaliserad" miljö.

husgeråd produkter