Guide:

Så väljer du rätt stol utifrån din verksamhets säkerhetsbehov

I vår guide får du hjälp med att välja stol utifrån de förutsättningar och krav som finns i din verksamhet

Design för reella säkerhetsbehov

Alla möbler och produkter från Healsafe Interiör är, genom sin specifika design, form, material och konstruktion, utformade för att uppfylla explicita och implicita verkliga säkerhetsbehov inom institutionsvård. Detta inkluderar att förhindra och försvåra självskada (t.ex. skärsår, suicid försök, sväljning), skapandet av improviserade vapen, skär- och stickverktyg eller att gömma droger, vapen och mat. De är utformade för att förhindra att möbler eller inredningsprodukter kastas eller går sönder och därigenom orsakar fysisk eller materiell skada på inredning, fönster, dörrkarmar och liknande strukturer.

Ryno vid skrivbordet
Rum för rockstolar

"Vanliga" stolar jämfört med stolar som utformats för vårdande miljöer

"Vanliga" stolar är inte konstruerade för att motstå betydande våld. Möbeldelar som kan gå sönder eller lossna utgör en risk för självskada, skadad interiör samt hot och våld mot andra. "Vanliga" stolar har ofta en formgjuten sits/ryggstöd monterad på en metallram. Dessa delar kan separeras och användas som vapen. Även stolar som helt består av formgjutna delar kan brytas sönder för att skapa vassa vapen. "Vanliga" stolar har en design, material och konstruktion som är avsedd för andra typer av påfrestningar och testas ofta för "normal användning" i offentliga miljöer. Tyvärr finns det inga tester för möbler och produkter för institutionsvård med specifika säkerhetskrav, varför t.ex. "Möbelfakta" inte är relevant för miljöer med särskilda säkerhetsaspekter.

Sammanfogningstekniker för olika ändamål

Det finns olika typer av sammanfogningar. Det kan antingen vara metallbeslag eller sammansättning med trätappar (lösa eller fasta). Den starkaste sammansättningen nås med limmade fasta tappar. Metallbeslag ger sig med tiden då de nöter det mjukare trämaterialet, eller orsakar sprickor i träet vid kraftigt våld. Ett stolsben går sällan av om inte tillverkningsmaterialet håller en tekniskt låg kvalitet, t.ex. trä med sprickor eller kvistar. ”Vanliga” trästolar blir aldrig starkare än sina sammansättningar, det vill säga, där delarna möter varandra. Sammansättningen mellan bakben och sarg ger sig oftast först, till exempel om man väger på stolen. En stol med fyra ben kan användas som tillhygge i högre grad än en stol som har en hel bas.

sten närbild

Våra stolar är utformade för vårdande miljöer

Om stolen skulle användas som tillhygge möjligör medar enklare ingripande och försvar för personalen. Detta är svårare att göra med en “vanlig” stol med fyra ben. Medar stärker  konstruktionen, särskilt mellan ben och sarg där det då bildas en “boxkonstruktion”.

ryno grön

Ryno

 • Passar i extra krävande miljöer med höga krav på säkerhet

 • Rotationsgjuten i ett stycke polymer och utformad med rundade hörn och kanter

 • Stolen kan också göras mycket tung vilket tillsammans med runda former försvårar att lyfta och använda som tillhygge

 • Testad för användning i offentliga miljöer enligt standardkravet BS EN 16139:2013, nivå 2

 • Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk (UV preventiv och vattentäta egenskaper)
vit sten

Rock

 • Lämplig för miljöer med säkerhetskrav

 • Stark och Hållbart solid ram tillverkad av massiv björk

 • Sits i ett stycke med laminatyta som är lätt att torka av

 • Tvärstag ger ytterligare styrka och manövrerbarhet

Djärv moonwalk

Bold

 • Lämplig för extra krävande miljöer, t.ex. psykiatriska inrättningar och kriminalvårdsanstalter

 • Bekväm och lätt

 • Stapelbar gör den enkel att flytta och förvara

 • Benens slädkonstruktion är hållbart och motståndskraftig, vilket förlänger livslängden och minimerar risken för skadeverkan

 • Vattentålig, hygienisk och lätt att rengöra