J-trac gardinskenesystem

- Hållbart självskade- och suicidresistent gardinskenesystem för krävande miljöer
- Skenan är fixerad mot taket/väggen
- Ingen ligatur möjlig runt eller kring skenan. Gardinlöpare/glid släpper vid en riskbelastning
- 3 versioner - väggmonterad, takmonterad och Duschskena

Ett rum blir mer attraktivt med gardiner
Att erbjuda möjligheten att utforma en inredning med gardiner inte bara skapar en mindre institutionell miljö, det möjliggör också kontroll av dagsljuset – en viktig faktor för autonomi. Gardiner bidrar också med färg och förbättrad akustik. Den skade- och suicidpreventiva gardinskenan har en patenterad och unik design. Det är utvecklat för att möta utmaningar i psykisk hälsa och liknande miljöer för att främja en omtänksam, säker och läkande miljö.

NYHET! J-trac Mätguide tillgänglig på J-trac gardin och Duschskena produktsidor. Se fliken Dokument och guider

J trac gardin