Badrumsprodukter

- Självskadebeteende och suicid preventiv badrumslösningar för utmanande miljöer.
- Alla produkter med potentiella ligaturpunkter släpper vid en vertikal belastning på högst 10 kg.
- Produkter i speciell lättviktsplast som inte kan vässas och användas som vapen.

Eget badrum skapar givetvis en ökad risk för självskada och suicid eftersom det är svårt att övervaka. Men vi tror att även badrumsprodukter kan utformas med funktioner som minskar risker. Ett badrum är viktigt för patientens autonomi och verksamhetens hygienkontroll. Men ett ensidigt fokus på säkerhet kan innebära begränsningar för användaren, och därför försöker vi utveckla produkter som har en enkel, smart och funktionell design, men som ändå skapar en säkrare miljö.

katt i badrummet