Inredningsprodukter

Inredningsprodukter - speglar, väggkonst, klockor osv. - bidrar till en mer funktionell, attraktiv och normaliserad miljö utan att ge avkall på säkerheten. För många personer med kognitiva eller intellektuella utmaningar är det viktigt att kunna upprätthålla en daglig struktur, där till exempel både en whiteboard och en klocka ger stöd för dagliga rutiner. Fortfarande undviker man risken för självskadebeteende och suicid förebyggande åtgärder.

Inredningsprodukter