INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy gäller för Healsafe Interiör AB:s ägda och drivna webbplatser och dess underdomäner ("webbplatser"). Healsafe Interiör AB (Healsafe Interiör AB, "vi" eller "oss") vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information om dig som kommer att samlas in av Healsafe Interiör AB när du besöker webbplatserna och Healsafe Interiör AB:s tjänster (inklusive via våra partners webbplatser), hur informationen kommer att användas och hur du kan kontrollera insamling, korrigering och/eller radering av information. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon annan än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy gäller inte för information som vi samlar in på annat sätt (inklusive offline) eller från andra källor. Användningen av information som samlas in via våra webbplatser ska begränsas till de syften som anges i denna integritetspolicy och våra villkor för tjänster till kunder.

1.Information som vi samlar in.

(A) Vår tjänst: Vi kan samla in personligt identifierbar information om dig, t.ex. ditt fullständiga namn, telefonnummer, e-postadress eller liknande, när du registrerar dig för ett konto. Om du väljer att köpa en produkt från oss kommer vi eller våra tredjepartsbetalningsprocessorer att samla in din betalningsinformation. Vi samlar också in uppgifter genom våra partners (kunder) som använder Healsafe Interiör AB-tjänsten (bland annat genom att bädda in vår kod på deras webbplatser) på sina webbplatser eller mobilapplikationer. När du använder Healsafe Interiör AB-tjänsten eller om du besöker sådana webbplatser eller mobilapplikationer kan vi få viss information om dig enligt beskrivningen nedan. Vi skickar inte några reklammaterial, men vi kan skicka dig servicerelaterade e-postmeddelanden som rör ditt konto. Om du inte längre vill ta emot dessa e-postmeddelanden kan du välja bort dem genom att avsluta ditt konto.

(B) Cookies och spårningsteknik: Tekniker som: cookies, beacons, taggar och skript används av Healsafe Interiör AB och våra partners (t.ex. reklam, marknadsföring och analys), dotterbolag eller analys- eller tjänsteleverantörer. Dessa tekniker kan användas för att analysera trender, administrera webbplatserna, spåra användarnas rörelser på webbplatserna och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi kan få rapporter baserade på sådana företags användning av denna teknik på individuell och aggregerad basis. Våra partners kan också använda sådan teknik för att leverera annonser till dig. Vi använder cookies för att komma ihåg användarnas inställningar samt för autentisering och analys. Användarna kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du avvisar cookies kan du fortfarande använda våra webbplatser, men din förmåga att använda vissa funktioner eller områden på våra webbplatser kan vara begränsad. Den här webbplatsen använder Google analytics, ett analysverktyg, för att spåra användaraktivitet, sidans innehåll, klick/beröring, rörelse, rullning och tangenttryckningsaktivitet (i vissa fall). Om du befinner dig i Europa lagras eller delas din IP-adress, dina tangenttryckningar och din personliga information aldrig med någon tredje part. Vi behandlar och sparar all data för vår egen webbplats inom Europa och om du vill välja bort spårning från Healsafe Interiör AB kan du göra det på https://healsafe.com/opt-out/. Vi använder också, Google Tag Manager, Google AdWords (konverteringsspårning), LinkedIn (konverteringsspårning), Share-a-Sale (konverteringsspårning), Yahoo (konverteringsspårning) och Quora (konverteringsspårning). Några eller alla dessa verktyg kan användas för att spåra information om ditt beteende på vår webbplats beroende på din region. För mer information eller om du vill avstå från att delta, besök respektive webbplats(er) för dessa leverantörer eller kontakta oss på info@healsafe.com.

(C) Loggfilinformation: Loggfilinformation rapporteras automatiskt av din webbläsare eller mobilapplikation varje gång du besöker våra webbplatser eller Healsafe Interiör AB:s tjänst. När du till exempel besöker våra Webbplatser eller Healsafe Interiör AB-tjänsten registrerar våra servrar automatiskt viss information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan innehålla information som ditt operativsystem, webbläsartyp, hänvisande/avslutande sidor och URL:er, antal klick, domännamn, landningssidor, besökta sidor och annan sådan information. Vi kopplar inte dessa automatiskt insamlade uppgifter till personligt identifierbar information.

(D) Information om uppgifter som samlas in för våra kunder: Healsafe Interiör AB samlar in information på uppdrag av sina kunder och har ingen direkt relation till de personer vars uppgifter behandlas. Om du är kund hos en av våra nuvarande kunder och inte längre vill bli spårad av denna kund, vänligen kontakta respektive kund direkt. Vi kan överföra personuppgifter till företag som hjälper oss att tillhandahålla vår tjänst. Överföringar till efterföljande tredje parter omfattas av serviceavtalen med våra kunder.

(E) Tillgång till och lagring av uppgifter som kontrolleras av våra kunder: En person som är en nuvarande eller tidigare kund till Healsafe Interiör AB och som vill ha tillgång till eller vill korrigera, ändra eller radera felaktiga uppgifter bör rikta sin förfrågan till info@healsafe.com. En person som är kund till en nuvarande eller tidigare kund till Healsafe Interiör AB och som vill få tillgång till eller vill korrigera, ändra eller radera felaktiga uppgifter bör först vända sig till respektive kund och därefter, om inget svar erhålls eller om svaret inte är tillfredsställande, kontakta info@healsafe.com. Om vi får en begäran enligt denna bestämmelse kommer vi att bekräfta den inom sjuttiotvå (72) arbetstimmar och hantera den snabbt och enligt lagens krav.

Vi behåller de personuppgifter som vi behandlar för våra kunders räkning så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster. Healsafe Interiör AB kommer att behålla dessa personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

2. Hur vi använder din information.

Vi använder den information som vi samlar in för att driva och underhålla våra webbplatser och Healsafe Interiör AB-tjänsten, skicka marknadsföringskommunikation till dig, svara på dina frågor och funderingar och hjälpa våra samarbetspartners att förbättra sina online-erbjudanden.

3. Hur vi delar din information.

(A) Personligt identifierbar information: Healsafe Interiör AB kommer inte att hyra ut eller sälja din personligt identifierbara information till andra. Vi kan komma att lagra personlig information på platser utanför Healsafe Interiör AB:s direkta kontroll (t.ex. på servrar eller databaser som är samlokaliserade med hostingleverantörer). All personligt identifierbar information som du väljer att göra offentligt tillgänglig på våra webbplatser eller Healsafe Interiör AB-tjänsten, till exempel genom att skriva kommentarer på vår bloggsida, kommer att vara tillgänglig för andra. Om du tar bort information som du har offentliggjort på våra webbplatser eller Healsafe Interiör AB-tjänsten kan kopior förbli synliga på cachade och arkiverade sidor på våra webbplatser eller Healsafe Interiör AB-tjänsten, eller om andra användare har kopierat eller sparat informationen. Vår blogg hanteras av en tredjepartsapplikation som kan kräva att du registrerar dig för att skriva en kommentar. Vi har inte tillgång till eller kontroll över den information som publiceras på bloggen. Du måste kontakta eller logga in i tredjepartsapplikationen om du vill att den personliga informationen som postats i kommentarsfältet ska tas bort. Om du vill veta hur tredjepartsapplikationen använder din information kan du läsa deras sekretesspolicy.

(B) Icke-personligt identifierbar information: Vi kan komma att dela icke-personligt identifierbar information (t.ex. anonyma användningsdata, hänvisande/avslutande sidor och URL:er, plattformstyper, antal klick etc.) med intresserade tredje parter för att hjälpa dem att förstå användningsmönster för vissa Healsafe Interiör AB-tjänster och våra partners tjänster. Våra partners har också möjlighet att publicera resultaten för sina webbplatser på Healsafe Interiör AB-tjänsten. Sådana resultat består enbart av icke-personligt identifierbar information. Om du väljer att publicera sådana resultat på Healsafe Interiör AB:s tjänst eller webbplats (t.ex. i vårt resultatgalleri), förstår du och godkänner att denna information, tillsammans med all personligt identifierbar information som du väljer att göra tillgänglig i samband med sådana resultat, kommer att göras allmänt tillgänglig. Genom att publicera dina resultat på Healsafe Interiör AB:s tjänst eller webbplats godkänner du att du har fått alla nödvändiga tillstånd för att offentliggöra sådan information och att detta inte bryter mot några lagar. Om du tar bort information som du har offentliggjort på Healsafe Interiör AB:s tjänst eller webbplats kan kopior finnas kvar i cachade och arkiverade sidor på Healsafe Interiör AB:s tjänst eller webbplats, eller om andra användare har kopierat eller sparat informationen. Information som inte är personligt identifierbar kan lagras på obestämd tid.

(C) Fall där vi måste dela med oss av din information: Healsafe Interiör AB kommer att lämna ut din information om det krävs enligt lag, om den är föremål för en stämning eller annat rättsligt förfarande eller om vi rimligen anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att (a) följa lagen och rimliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, (b) upprätthålla våra användarvillkor eller skydda säkerheten eller integriteten i vår tjänst och/eller (c) utöva eller skydda Healsafe Interiör AB:s, våra användares eller andras rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

(D) Vad som händer i händelse av en förändring av kontrollen: Vi kan köpa eller sälja/avyttra/överlåta företaget (inklusive eventuella aktier i företaget), eller någon kombination av dess produkter, tjänster, tillgångar och/eller verksamheter. Din information, såsom kundnamn och e-postadresser, och annan användarinformation relaterad till Healsafe Interiör AB:s tjänst kan vara bland de objekt som säljs eller på annat sätt överförs i dessa typer av transaktioner. Vi kan också sälja, överlåta eller på annat sätt överföra sådan information i samband med företagsavyttringar, fusioner, förvärv, konkurser, upplösningar, omorganisationer, likvidationer, liknande transaktioner eller förfaranden som omfattar hela eller delar av företaget. Du kommer att informeras via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om alla förändringar i ägande eller användning av dina personuppgifter, samt om alla val du kan ha när det gäller dina personuppgifter.

(E) Beteendemässig inriktning/återinriktning: Vi samarbetar med tredje part för att visa reklam på våra webbplatser och hantera vår reklam på andra webbplatser. Våra tredjepartspartner kan använda tekniker som cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna webbplats och andra webbplatser för att ge dig reklam baserad på dina surfaktiviteter och intressen. Det enda sättet att helt och hållet "välja bort" insamling av information genom cookies eller annan spårningsteknik är att aktivt hantera inställningarna i din webbläsare eller mobila enhet. Se din webbläsares eller mobila enhets tekniska information för instruktioner om hur du raderar och inaktiverar cookies och andra spårnings-/registreringsverktyg (om du vill veta mer om cookies, clear gifs/web beacons och relaterad teknik kan du besöka http://www.allaboutcookies.org och/eller Network Advertising Initiative's online-resurser på http://www.networkadvertising.org). Om du får tillgång till Healsafe Interiör AB:s tjänst eller webbplatser på din mobila enhet kanske du inte kan kontrollera spårningsteknik genom inställningarna.

(F) Vittnesmål: Vi visar personliga vittnesmål från nöjda kunder på vår webbplats utöver andra rekommendationer. Med ditt samtycke kan vi publicera ditt vittnesmål tillsammans med ditt namn. Om du vill uppdatera eller radera ditt vittnesmål kan du kontakta oss på info@healsafe.com.

4. Lagring och bearbetning.

Din information som samlas in via Healsafe Interiör AB:s tjänst kan lagras och behandlas i USA, Europa eller något annat land där Healsafe Interiör AB eller dess dotterbolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer har verksamheter. Healsafe Interiör AB kan överföra information som vi samlar in om dig, inklusive personlig information, till närstående enheter eller till andra tredje parter över gränserna och från ditt land eller din jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner runt om i världen. Om du befinner dig i Europeiska unionen eller andra regioner med lagar som reglerar insamling och användning av data som kan skilja sig från amerikansk lag, observera att vi inte kommer att överföra information, inklusive personlig information, till ett land och en jurisdiktion som inte har samma dataskyddslagar som din jurisdiktion.

5. Hur vi skyddar din information.

Healsafe Interiör AB är angelägen om att skydda din integritet och dina uppgifter, men vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för information som du överför till Healsafe Interiör AB eller garantera att din information på Healsafe Interiör AB:s tjänst inte kan nås, avslöjas, ändras eller förstöras genom brott mot någon av våra fysiska, tekniska eller administrativa säkerhetsåtgärder enligt branschstandard. När du anger känslig information (t.ex. inloggningsuppgifter) på våra registrerings- eller beställningsformulär krypterar vi informationen med hjälp av SSL-teknik (Secure Socket Layer). Ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är dock 100 % säker. Vi kan därför inte garantera att den är absolut säker. Om du har några frågor om säkerheten på vår webbplats kan du kontakta oss på info@healsafe.com. Vi använder en extern hjälpplattform och ett kreditkortsföretag för att fakturera dig om du köper tjänster. Dessa företag behåller, delar, lagrar eller använder inte personligt identifierbar information för andra ändamål.

6. Skydd av privatlivet.

Healsafe Interiör AB har självcertifierat efterlevnaden av EU-US Privacy Shield hos det amerikanska handelsdepartementet. Healsafe Interiör AB följer EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG ramverk som fastställts av Europeiska unionen avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter från Europeiska unionens medlemsländer och Schweiz. Healsafe Interiör AB har certifierat att man följer kraven på meddelande, valfrihet, vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, tillgång och verkställighet.

7. Kompromiss av personlig information.

I händelse av att personlig information äventyras som en säkerhetsöverträdelse kommer Healsafe Interiör AB att omedelbart informera våra kunder i enlighet med gällande lag.

8. Åtkomst till uppgifter, rättelse, radering och opt-out.

För nuvarande kunder hos Healsafe Interiör AB kan du granska, korrigera, uppdatera eller radera felaktigheter i den information om dig som Healsafe Interiör AB sparar genom att logga in på ditt konto för att uppdatera ditt lösenord och din faktureringsinformation. Alternativt (för registrerade personer som Healsafe Interiör AB spårar och för tidigare kunder till Healsafe Interiör AB) kan du kontakta oss direkt på info@healsafe.com. Vi kommer att bekräfta din begäran inom sjuttiotvå (72) timmar och hantera den snabbt och enligt lagens krav. Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller så länge det behövs för att tillhandahålla dig tjänster. Vi kommer att behålla och använda din information om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal. Om du vill avstå från att bli spårad av Healsafe Interiör AB:s analysprogram kan du göra det genom att kontakta info@healsafe.com.

9. Barns integritet.

Det är särskilt viktigt att skydda små barns privatliv. Därför samlar Healsafe Interiör AB inte medvetet in eller begär personlig information från någon under 13 år. Om vi skulle få reda på att vi har samlat in personlig information från ett barn under 13 år kommer vi att radera informationen så fort som möjligt. Om du tror att vi kan ha information från eller om ett barn under 13 år, vänligen kontakta oss på info@healsafe.com.

10. Förfaranden för anmälan.

Det är vår policy att tillhandahålla meddelanden, oavsett om sådana meddelanden krävs enligt lag eller är för marknadsföring eller andra affärsrelaterade syften, till dig via e-post, skriftligt meddelande eller papperskopia, eller genom att ett sådant meddelande tydligt läggs ut på Tjänsten, enligt vad Healsafe Interiör AB bestämmer efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att bestämma formen och sättet att tillhandahålla meddelanden till dig, förutsatt att du kan välja bort vissa sätt att meddela dig enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

11. Länkar till andra webbplatser.

Vi ansvarar inte för de metoder som används på webbplatser eller tjänster som är länkade till eller från Healsafe Interiör AB:s tjänst eller webbplatser, inklusive information eller innehåll som finns där. Kom ihåg att när du använder en länk för att gå från Healsafe Interiör AB:s tjänst eller webbplatser till en annan webbplats eller tjänst, gäller vår sekretesspolicy inte för tredje parts webbplatser eller tjänster. Ditt surfande och din interaktion på en tredje parts webbplats eller tjänst, inklusive de som har en länk eller annons på vår webbplats, omfattas av den tredje partens egna regler och policyer.

Widgets för sociala medier: Vår webbplats innehåller funktioner för sociala medier, såsom Facebooks gilla-knapp och andra widgets, som körs på vår webbplats. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och vilken sida du besöker på vår webbplats, och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Funktioner och widgetar för sociala medier är antingen hostade av en tredje part eller hostade direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner regleras av sekretesspolicyn för den organisation som tillhandahåller dem.

12. Ändringar i vår sekretesspolicy.

Alla ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida. När vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer vi att meddela dig detta via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats innan ändringen träder i kraft och uppdatera "ikraftträdandedatumet" högst upp på denna sida.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, om hur den här webbplatsen används eller om dina kontakter med den här webbplatsen kan du kontakta oss på info@healsafe.com eller skicka e-post till: