Interiørprodukter

Interiørprodukter - speil, veggkunst, klokker osv. - bidrar til et mer funksjonelt, attraktivt og normalisert miljø uten at det går på bekostning av sikkerheten. For mange mennesker med kognitive eller intellektuelle utfordringer er det viktig å kunne opprettholde en daglig struktur, der for eksempel både en tavle og en klokke gir støtte til daglige rutiner. Fortsatt unngå risiko for selvskading og selvmordsforebygging.

Interiørprodukter