Välkommen till vårt tredje webinar om Framtidens avskiljningsrum i psykiatrin

Vid tidigare tillfällen har vi diskuterat avskiljningsrummets funktion och övergripande utformning samt hur “miljöfaktorer” (natur, ljus, och ljud) kan tillämpas i utformningen av avskiljningsrummet.

Den här gången diskuterar vi vidare och samtalar kring “visionära” designfunktioner samt utvecklingsarbetet mot en guide/kunskapsbank för framtiden.

Webinariet leds av Franz James, Doktorand i Design vid Göteborgs Universitet & Designer, HealSafe Interiör.

Hur går webinaret till? Vi inleder med en presentation av visioner för framtidens avskiljningsrum för att sedan fortsätta med en gemensam diskussion. Webinariet avslutas med en kort sammanställning och summering.
VAR: Teams – du får en kalenderinbjudan samma dag som webinariet äger rum. Du kan ansluta utan att ha installerat Teams.
NÄR: 9 mars kl 13:30 – 14:15
ANMÄL MIG!

Varmt välkommen!

Webinar 20210309 wo text 1900x787 1