Healsafe Innvendig bærekraftsarbeid

Vi har tre kjerneverdier: Sikkerhet, ansvarlighet og bærekraft. Derfor har bærekraft en sentral plass i virksomheten vår, og er sømløst integrert i vår produktutvikling og designprosess. Vi stiller stadig spørsmål ved hva vi har oppnådd, og hvordan vi kan redusere vår påvirkning på jordens ressurser ytterligere.

Våre veiledende prinsipper er som følger:

  • Streben etter bærekraft er helt i tråd med Healsafe Interiors visjon: å redde liv og skape helbredende miljøer gjennom interiørdesign.
  • Vi har forpliktet oss til å bidra til å redusere forbruket av jordens ressurser.
  • Vår tilnærming til dette arbeidet er basert på realisme, målbarhet, systematikk og langsiktighet.

SIKKER

natur

ANSVARLIG

grønn by

BÆREKRAFTIG

planeten jorden

I tråd med FNs Agenda 2030

Vi tar utgangspunkt i FNs Agenda 2030, som omfatter 17 globale bærekraftsmål som er beskrevet på www.globalamalen.se.

Vi erkjenner at vi befinner oss i startfasen, og ser på bærekraft som en kontinuerlig reise. Vi ønsker å holde våre interessenter informert om fremdriften og målene våre, samtidig som vi er åpne for verdifulle forslag og råd.

I tråd med våre kjerneverdier og vår tilnærming har vi valgt ut fem viktige fokusområder:

  • God helse i samfunnet

  • Sikre produkter og tjenester

  • Bærekraftig verdikjede

  • Sirkulære løsninger og bærekraftig bruk av ressurser

  • Likestilling og mangfold

Globala miljomal

God helse i samfunnet vårt

Å skape forutsetninger for god omsorg for våre pasienter/klienter er sentralt for å øke de langsiktige mulighetene for god helse i samfunnet vårt. Et godt pleiemiljø er viktig både for personalet og for pasientene. Healsafe Interior tilbyr derfor trygge og bærekraftige interiørløsninger med mål om å bidra til trygge og helbredende miljøer på lang sikt.

Sikre produkter og tjenester

Healsafe er et sikkerhetsselskap. Selvmordsforsøk og selvskading er dessverre vanlig i våre kunders miljøer. Trusler og vold forekommer både mot medpasienter og mot personalet. Healsafes interiørprodukter bidrar til å øke sikkerheten ved å redusere risikoen for trusler, selvskading, selvmordsforsøk og vold. Like viktig er det at produktene våre tåler røff behandling og varer lenge uten å gå i stykker og dermed potensielt forårsake skade.

Tavle med kroker

Bærekraftig verdikjede

Vi velger leverandører og samarbeidspartnere som deler vår tilnærming, våre verdier og våre etiske retningslinjer. Leverandørene våre er hovedsakelig lokalisert i Sverige for å minimere transportbehovet. Kundene våre er spredt over hele verden, og vi foreslår alltid transportalternativer med et minimum av ressursforbruk. Vi gjennomfører livssyklusanalyser (LCA) for å påvise bærekraften til Healsafe Interiør-produkter sammenlignet med alternative produkter. Healsafe Interior-produkter inneholder kun giftfrie materialer.

Sirkulære løsninger og bærekraftig bruk av ressurser

Våre produkter er holdbare og robuste, noe som gir produktene lang levetid, noe som i seg selv er mer bærekraftig enn å sirkulere produktet. Healsafe Interior-produkter varer lenge, men når likevel et punkt der det ikke lenger er mulig å reparere dem og de ikke lenger kan brukes. Alle produktene våre kan da resirkuleres ved å gjenbruke materialene, og noen produkter kan også resirkuleres til produksjon av nye, lignende produkter.

Likestilling og mangfold

I vårt arbeid ønsker vi å bidra til bedre og mer likeverdige vilkår for arbeid med psykisk helse.
Grunnlaget for vår virksomhet er å tilby et attraktivt og helbredende miljø for pasienter, klienter og ansatte. Tanken er at så mange som mulig skal rehabiliteres og kunne vende tilbake til et normalt liv i samfunnet.
Internt i selskapet arbeider vi systematisk for å oppnå likestilling og mangfold i et godt arbeidsmiljø og med gode personlige utviklingsmuligheter.

En livssyklusvurdering av spisestolen Ryno

Livssyklusanalyse (LCA) brukes som metode for å analysere miljøpåvirkningen fra en spisestol som selges av Healsafe Interior gjennom hele livssyklusen, fra utvinning av råmaterialer (vuggen) til håndtering av avfallet (graven).

Resultatet fra studien viser at Ryno spisestol har et lavt karbonavtrykk sammenlignet med andre lignende møbler, tatt i betraktning Rynos lange forventede levetid.

Ryno spisestol grønn