Om Healsafe Interiör

H

ealSafe har dukket opp som spesialister innen interiørdesign for utfordrende miljøer. I 2010 designet vi vårt første produkt for rettspsykiatriske sykehus, siden da har etterspørselen etter å løse trygge interiørdesignprodukter økt hvert år. I dag kan vi tilby et helt unikt og bredt spekter av trygge, robuste og selvskadings- og selvmordsresistente produkter.

Våre produkter brukes til utfordrende miljøer som psykiatriske sykehus for voksne så vel som barn og unge, Spesielle boligungdomshjem, kriminalomsorg og andre offentlige miljøer der krav til sikkerhet- og selvskading er avgjørende for både pasienter/klienter og ikke minst ansatte.

HealSafes filosofi er at vi tror på design som et middel til å skape helbredende miljø, vi ser ingen motsetning mellom sikkerhet og et attraktivt funksjonelt interiør.

Med den enkelte i fokus jobber vi med en brukerorientert designprosess, som vi ser som en nøkkel til å skape produkter som svarer på reelle behov. De fleste produktene vi har utviklet har vært løsninger på problemer som vi har løst sammen med anlegget. Dette har også gitt mulighet til å utvikle dem i dialog og viktigst, i reelle miljøer. Våre produkter har dermed blitt unike fordi de løser problemer der løsninger ikke tidligere har eksistert. Våre produkter har designbeskyttelse eller patent som holder dem unike.

Sikkerhet som den dominerende funksjonen skaper ikke helbredende miljøer. Helbredende miljøer må skapes gjennom design som er basert på individets og anleggets ekte behov, evidensbasert design og en omsorgsfull tilnærming. Det er også viktig å huske på at interiørdesignprodukter aldri kan erstatte de ansattes ekspertise for å screene pasient-/klientrisiko. Men en gjennomtenkt om interiørdesign kan støtte ansatte til å utføre sitt arbeid og bidra til et bedre og trygt arbeidsmiljø.

Evidensbasert design for helbredende miljø fremmer viktigheten av autonomi. Eksempler på dette er bevegelige møbler, muligheten til å regulere lys, utsikt over naturen, klare siktlinjer, muligheten til å velge sted, og positive distraksjoner som kunst. Komfort, for eksempel komfortabel seng er viktig for helbredelse og redusert stress som stress i seg selv kan øke risikoen for aggresjon og langvarig sykehusbehandling. Andre viktige funksjoner i det fysiske miljøet er robuste og holdbare interiørprodukter som hindrer oppheng eller vedlegg av tau eller lignende, de bidrar til et respektfullt, langvarig miljø, og ikke minst forbedret økonomi for anlegget som kan brukes til bedre ting enn å erstatte et nedslitt interiør.

HealSafes produkter er designet, utviklet og produsert i Sverige, noe som garanterer en rask produktutvikling, levering og overlegen kvalitet. Vårt møbelutvalg tilbys i samarbeid med Pineapple Storbritannia, en av verdens ledende produsenter av møbler for utfordrende miljøer. Med 40 års erfaring i møbler som svarer på de høyeste kravene.

HealSafe Interiør og Pineapple å kombinere både sikkerhet og tiltalende design, det er det vi kaller en utfordring, en utfordring vi liker.

1

Teamet

Franz James
Franz JamesGrunnlegger, designer og styremedlem
Elisabet Juvén
Elisabet Juvénfinansdirektør og styremedlem
Kjell-Åke Hvittfeldt
Kjell-Åke Hvittfeldtadministrerende direktør og styremedlem
Fredrik Karlsson
Fredrik KarlssonDesign Manager og styremedlem
Elisabet Litsmark Nordenstam
Elisabet Litsmark Nordenstamstyremedlem
Pernilla Giorgi
Pernilla Giorgi Grafisk designer & Markedskommunikasjon