oppslagstavle2022-12-01T09:11:07+01:00

OPPSLAGSTAVLE

På denne siden publiserer vi aktuelle og relevante artikler , bokforslag , forskningsfunn og lenker som på en eller annen måte er knyttet til vårt virkeområde. Noe av innholdet er produsert av oss – spesielt av vår grunnlegger Franz James , designer og ph.d.-kandidat ved Gøteborgs universitet – mens annet når oss via andre kanaler. Rett og slett forslag til relevant informasjon for de som er interessert i å fordype seg i og følge utviklingen innen « interiørdesign for trygge og helbredende miljøer » .

Vi mottar gjerne forslag til interessante innlegg som kobler sammen designløsninger, utfordrende miljøer, aspekter ved forebygging og helbredelse osv. Send gjerne forslagene dine på e-post til pernilla.giorgi@healsafeinterior.com .

ANSVARLIG – Nr 9

23. november 2022 |

"Det grunnleggende kompasset og konseptene for oss i HealSafe Interiör er de tre begrepene: SIKKER, ANSVARLIG og BÆREKRAFTIG. [+]

LENKER

Lenker til organisasjoner og virksomheter med relevans og tilknytning til vårt forretningsområde.

BIBLIOTEK

Interessant og relevant litteratur innen vårt virkefelt

  • Arkitektur som medisin – arkitekturens betydning for behandlingsresultatet inom psykiatrin, Lundin, S., From, L. (2009)

  • Beskyttelse af selvmordstruende patienter fysiske rammer og pasientsikkerhet (2010), Dansk Selskab for Patientsikkerhed

  • Utforming av pyskiatrisk avdeling kan redusere aggressiv atferd , Ulrich, R., Bogren L., Gardiner, S et al (2018)

  • Rågården Rättspykiatri med mänskligt ansikte, Caldenby, C., Lundin, S. (2017)

  • Utsikt gjennom et vindu kan påvirke restitusjon etter operasjon , Ulrich, RS (1984)