Healsafe Sisätilojen kestävyystyö

Vaalimme kolmea perusarvoa: Turvallisuus, vastuullisuus ja kestävä kehitys. Näin ollen kestävyys on keskeisellä sijalla liiketoiminnassamme, ja se on integroitu saumattomasti tuotekehitys- ja suunnitteluprosessiimme. Kyseenalaistamme jatkuvasti, mitä olemme saavuttaneet ja miten voimme edelleen vähentää vaikutusta maapallon resursseihin.

Toimintaperiaatteemme ovat seuraavat:

  • Kestävyyden tavoittelu on täysin linjassa Healsafe Interiorin vision kanssa: ihmishenkien pelastaminen ja parantavien ympäristöjen luominen sisustussuunnittelun avulla.
  • Olemme sitoutuneet omalta osaltamme vähentämään maapallon luonnonvarojen kulutusta.
  • Lähestymistapamme tähän työhön perustuu realismiin, mitattavuuteen, järjestelmällisyyteen ja pitkän aikavälin ajatteluun.

SAFE

luonto

VASTUULLINEN

vihreä kaupunki

KESTÄVÄ

planeetta maa

Yhdenmukaisuus YK:n Agenda 2030:n kanssa

Lähtökohtanamme on YK:n Agenda 2030, joka sisältää 17 maailmanlaajuista kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on esitetty osoitteessa www.globalamalen.se.

Koska olemme vasta alkuvaiheessa, pidämme kestävyyttä jatkuvana matkana. Pyrimme pitämään sidosryhmämme ajan tasalla edistymisestä ja tavoitteistamme ja olemme samalla avoimia arvokkaille ehdotuksille ja neuvoille.

Perusarvojemme ja toimintatapamme mukaisesti olemme valinneet viisi keskeistä painopistealuetta:

  • Hyvä terveys yhteiskunnassa

  • Turvalliset tuotteet ja palvelut

  • Kestävä arvoketju

  • Kiertoratkaisut ja luonnonvarojen kestävä käyttö

  • Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Globala miljomal

Hyvä terveys yhteiskunnassamme

Potilaillemme/asiakkaillemme hyvän hoidon edellytysten luominen on keskeistä, jotta voimme lisätä yhteiskuntamme pitkän aikavälin mahdollisuuksia hyvään terveyteen. Hyvä hoitoympäristö on tärkeä sekä henkilökunnalle että potilaille. Healsafe Interior tarjoaa siksi turvallisia ja kestäviä sisustusratkaisuja, joiden tavoitteena on edistää turvallisten ja parantavien ympäristöjen syntymistä pitkällä aikavälillä.

Turvalliset tuotteet ja palvelut

Healsafe on turvallisuusalan yritys. Itsemurhayritykset ja itsensä vahingoittaminen ovat valitettavan yleisiä asiakkaidemme toimintaympäristöissä. Uhkauksia ja väkivaltaa esiintyy sekä potilastovereita että henkilökuntaa kohtaan. Healsafe Interior -tuotteet lisäävät turvallisuutta vähentämällä uhkausten, itsensä vahingoittamisen, itsemurhayritysten ja väkivallan riskejä. Yhtä tärkeää on, että tuotteemme kestävät kovaa käsittelyä ja kestävät pitkään rikkoutumatta ja siten mahdollisesti aiheuttamatta vahinkoa.

Lauta w koukut

Kestävä arvoketju

Valitsemme tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit, jotka jakavat lähestymistapamme, arvomme ja käytännesääntömme. Toimittajamme sijaitsevat pääasiassa Ruotsissa, jotta kuljetustarve olisi mahdollisimman pieni. Asiakkaat sijaitsevat eri puolilla maailmaa, ja ehdotamme aina kuljetusvaihtoehtoja, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän resursseja. Teemme elinkaarianalyysejä (LCA) osoittaaksemme Healsafe Interior -tuotteiden kestävyyden verrattuna vaihtoehtoisiin tuotteisiin. Healsafe Interior -tuotteet sisältävät vain myrkyttömiä materiaaleja.

Kiertoratkaisut ja luonnonvarojen kestävä käyttö

Tuotteemme ovat kestäviä ja vankkoja, mikä johtaa tuotteiden pitkään käyttöikään, mikä on sinänsä kestävämpää kuin tuotteen kierrättäminen. Healsafe Interior -tuotteet kestävät pitkään, mutta silti ne saavuttavat pisteen, jossa korjaaminen ei ole enää mahdollista eikä niitä voi enää käyttää. Kaikki tuotteemme voidaan tällöin kierrättää käyttämällä materiaalit uudelleen, ja jotkin tuotteet voidaan myös kierrättää uusien samankaltaisten tuotteiden valmistukseen.

Tasa-arvo ja monimuotoisuus

Haluamme työssämme edistää mielenterveystyön parempia ja tasa-arvoisempia olosuhteita.
Toimintamme perustana on tarjota houkutteleva ja parantava ympäristö potilaille, asiakkaille ja henkilökunnalle. Ajatuksena on, että mahdollisimman moni kuntoutuu ja pystyy palaamaan normaaliin elämään yhteiskunnassa.
Yrityksen sisäisesti työskentelemme järjestelmällisesti tasa-arvon ja monimuotoisuuden saavuttamiseksi hyvässä työympäristössä ja hyvien henkilökohtaisten kehittymismahdollisuuksien avulla.

Ryno-ruokailutuolin elinkaariarviointi

Elinkaariarviointia (LCA) käytetään menetelmänä, jolla analysoidaan Healsafe Interiorin myymän ruokapöytätuolin ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren aikana raaka-aineiden louhinnasta (kehto) jätteiden käsittelyyn (hauta).

Tutkimuksen tulos osoittaa, että Ryno-ruokailutuolin hiilijalanjälki on pieni verrattuna muihin vastaaviin huonekaluihin, kun otetaan huomioon Rynon pitkä käyttöikä.

Ryno ruokailutuoli vihreä