Välkommen till HealSafe Interiör

Skade- och suicidpreventiv inredning för läkande miljö

HealSafe Interiör är specialister på skade- och suicidpreventiva inredningsprodukter för en ’normaliserad’ inredning i utmanande miljöer.

Vår filosofi: Vi tror på design som ett medel för att skapa en läkande miljö, vi ser inte någon motsättning mellan säkerhet och en attraktiv funktionell inredning.

Med individen i fokus arbetar vi med en brukarorienterad designprocess vilket vi ser som en nyckel till att skapa produkter som svarar mot reella behov. Alla egenutvecklade produkter har varit svar på problem som vi har löst tillsammans med verksamheterna.
Idag kan vi erbjuda ett helt unikt och brett sortiment med säkra, robusta och skade- och suicid-preventiva inredningsprodukter. Dessa används inom utmanande miljöer såsom Psykiatri, BUP, Ungdomshem, Kriminalvård och annan offentlig miljö där krav på säkerhet och skadeförebyggande är avgörande för både patienter/klienter och personal.
Exempel på produkter är

  • Ett säkert gardinskenesystem utan lösa delar för undvikande av självskador, suicid eller skada mot tredje person.
  • Säkra klädgalgar för att möjliggöra normalitet och för undvikande av självskador, suicid eller skada mot tredje person.
  • Säkra, robusta och hållbara möbler. Kraftiga och hållbara stommar och extremt tåliga tyger.

Det är självklart viktigt att tänka på att inredning aldrig kan ersätta personalens särskilda kunskap om patienters och klienters risktillstånd, men rätt utformad inredning kan vara ett stöd för verksamhetens personal att utföra sitt arbete och bidra till en bättre vårdmiljö.

Vår svenska hemsida är under utveckling. För mer information, klicka här för vår engelska hemsida.

Här kan du ladda ner vår senaste katalog i PDF format (Sve)

Ladda ner katalog!

Ett urval av våra unika produkter